Presentations of the book "Disarming Beauty"

View year:
01 January
1/9/2020 | 18:00 | Polonia / Poland / Polska | Breslavia / Wrocław
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prezentacja książki "Bezbronne piękno", ks. Juliána Carróna

Event details